Determinatie

Edialux Nederland B.V. kan ook uw determinatie verzorgen. Het gaat dan om de insecten in ons vakgebied. U kunt het insect voldoende gefrankeerd naar ons toezenden in een determinatiebuisje. Gelieve op het gewicht te letten voor de porto!

U download dit formulier en u stuurt dit ingevuld samen met het insect naar ons. De determinatie voor onze vaste klanten is gratis, bent u geen klant bij ons dan berekenen wij € 20,00 (excl. BTW).

Determinatie formulier

Attentie: Zonder determinatie formulier, wordt de determinatie terzijde gelegd! Geldt ook voor het zenden in niet geschikte determinatiebuisje.

Voor determinatie van insecten uit de tuin- of landbouw, kunt u contact op nemen met het KAD-EVM in Wageningen.

© Copyright 2019 Pelsis Ltd
Algemene verkoopvoorwaarden | Cookie policy

Pelsis Group Brand